Hawayiian

(Redirected from Hawaiian)

T' Hawayiian (Hawayiian: ʻŌlelo Hawaiʻi) esa laenghwij tal'n i' Hawayii (Yunitid Staits).

Hawayii Flag Map

Hawayiian alfabetEdit

Deir esa 13 lettas i' Hawayiian alfabet, 5 vokal: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, an 8 konsonant: Hh, Kk, Ll, Mm, Nn, Pp, Ww, ʻokina.