Pesifik Oshen

oshen

غٮي پآثٮيڡٮيک ئوثهآن آثا بٮيدي ئو' ثالت ۋاتا بآتۋٮيٮيآن غثيا, ئوثترٮيآليا, غنتارتٮيجا ان ڭئورته مآرٮيکا. أث بٮيػآث ئو' آم ئوثهآن.

ظ' پآثٮيڡٮيک ئوثهآن.
طٮيث ژٮيٮيئوػراڡٮيٮي ارتٮيکال ٮي' ثتىوب.
یىو کآن هٮيٮيۋپ ۋٮيککاپآديا ب'اددآن ت'آت.