Toples esa stait o' biin f' a' woman daa haufs nor top (shirt an bra) i' pablik (ulla at liist haufin hir briists, nippls an' areola eksposud). T' mael ekwivulent es barechest'd.

Woman wit nor top

I' dem kulchurs o' saam kuntriis, t' stait o' women biin toples es a' tabuu. T' Medl Eist an' Sowth Asya ar eksampels o' kuntriis wer daa es nor akseptiid, waael Urup es mor akseptiin'. But i' t' past toples wos nor akseptiid i' Urup aitha. A' t' Wiktoriyan Era, women's modustii wos konsaaider'd musa importaan b' Urupin sosietii, espeshali i' t' Yunitid Kingdum. I' mani Inglish spikiin kuntriis iivn today, t' Wiktoriyan tabuu against toples es still der, despaait dem haufin kom t' aksept klevich i' sertiin plaeses. Otha eksampels o' sosietiis daa aksept toples ar mani iindiijunuus piopel around t' Erth.

Said a' dem lous i' Western kuntriis daa guarantii ekwalitii o' genda, saam women hauf kom t' challenge dem lous daa say women mas wea tops. Esa koll'd t' "topfriidum muuwment."

Nonetheless, piopel ar less lik'ly t' wyuu toplesnes favorablii ef t' intent es seksuual arowsul. Toples women ar a' promineent paat o' t' seks industrii, wich haufs posibli kontriibyuut'd a' t' biiliifs o' dem huu disagrii wit t' praktis i' t' west today.